Hitta hit/ Getting here

svenskaflaggan

Med buss eller tåg:
Ta buss 11 mot Korsnäs från Knutpunkten (hållplats I). Stig av vid Hasselvägen (10-15 min) och gå Hasselvägen ner till höger. Efter ca 500 m är du på Björntomtavägen. Buss 11 till/från centrum och järnvägsstation varje 15/30 min. 

Läs mer om bussar på http://www.dalatrafik.se/sv/

Med bil:
Från öster
E 16 från Gävle/ Rv 69 från Hedemora:
Följ E 16 mot Oslo/Falun. Sväng av vid skylten Hälsinggården. Efter avfarten sväng vänster under bron. Sväng sedan höger mot Hälsinggården. Ta vänster i första rondellen mot Hälsinggården, nu är du på Hälsinggårdsvägen. Följ Hälsinggårdsvägen ner mot sjön. Efter c:a 800 meter (på krönet) tar du till vänster in på Falhemsvägen. Åk ca 300 m, sväng höger på Hasselvägen. Efter ca 50 m är du på Björntomtavägen.

Från söder, väster eller norr
E 16 från Borlänge/ Rv 69 från Rättvik/ Rv 50 från Bollnäs/Alfta:
Följ E 16 mot Gävle. C:a 3 km efter Lugnets skidstadion kommer avfarten som är skyltad Hälsinggården. Sväng sedan höger mot Hälsinggården. Ta vänster i första rondellen mot Hälsinggården, nu är du på Hälsinggårdsvägen. Följ Hälsinggårdsvägen ner mot sjön. Efter c:a 800 meter (på krönet) tar till vänster du in på Falhemsvägen. Åk ca 300 m, sväng höger på Hasselvägen. Efter ca 50 m är du på Björntomtavägen.

Parkering på gatan (datumparkering)

unionjack

By bus or train:
Catch bus no 11 towards Korsnäs, bus stop I, from the city centre bus terminal, called Knutpunkten. Get off at Hasselvägen after 10-15 minutes ride. Walk down Hasselvägen on your right hand side. After about 500 metres you will reach Björntomtavägen. Bus no 11 to/from the city centre runs every 15/30 minutes.
Read more on http://www.dalatrafik.se

By car:
From east
Mainroad E16 från Gävle/69 from Hedemora:
Follow E16 towards Oslo/Falun. Turn off at the Hälsinggården sign. After the exit turn left under the bridge. Turn right toward Hälsinggården. Continue straight ahead until you reach a roundabout where you turn left. Follow Hälsinggårdsvägen downwards. After about 800 metres you are on a small hill where you turn left in to Falhemsvägen. Follow Falhemsvägen about 300 metres then turn right in to Hasselvägen. After about 50 metres you are on Björntomtavägen.

From south, west or north:
Mainroad E16 from Borlänge/69 from Rättvik/50 from Bollnäs/Alfta:
Follow E16 towards Gävle. Turn off at the Hälsninggården sign. At the next crossing turn right. Continue straight ahead until you reach a roundabout where you turn left. Follow Hälsninggårdsvägen towards the lake. After about 800 metres you are on a small hill where you turn left in to Falhemsvägen. Follow Falhemsvägen about 300 metres then turn right in to Hasselvägen. After about 50 metres you are on Björntomtavägen.

There is parking on the street = alternative date parking

Lämna ett svar